Subsidie Zonnepanelen Plaatsen

Subsidie Zonnepanelen

Subsidie voor Zonnepanelen.

Als je zonnepanelen gaat plaatsen kom je in aanmerking voor subsidie. Alleen particulieren ontvangen subsidie voor zonnepanelen. De subsidieregeling geldt niet voor bedrijven. Met de zonnepanelen subsidie helpt de overheid, de provincie of je gemeente met een van de mogelijkheden om met zonneenergie energie te besparen in je woning. En zonneenergie is een alternatieve energie. Want door een zonnepaneel installatie te plaatsen op het dak van je woning bespaar je op je energierekening! Je kunt de zonnepanelen kopen voor een plat dak of een schuin dak. Energiebesparing in huis loont zeker.

Zonne Energie Subsidie. Gesponsorde Links.

Subsidieregeling Zonnepaneel

Zonnepaneel Subsidieregeling.

Particulieren krijgen subsidie voor het zonnepanelen plaatsen. De Zonnepaneel Subsidie komt van het Ministerie van Economische Zaken. Bij Agentschap NL kun je tot € 650,-- subsidie aanvragen.

Subsidieregeling Zonnepanelen

Welke Subsidieregeling voor Zonnepanelen is er? Uitsluitend particulieren kunnen voor de koop van zonnepanelen een subsidie aanvragen. Door deze Subsidieregeling ontvang je 15% van de prijs van je Zonne Energie PV ZonnePaneel. De Subsidieregeling is beperkt tot maximaal € 650,--. Om in aanmerking te komen voor de Zonnepanelen Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken moet je voldoen aan enkele voorwaarden. Via het eLoket van Agentschap NL kun je digitaal en online de Zonnepanelen Subsidie Aanvragen.

Voorwaarden Zonnepanelen Subsidie

Voldoe je aan de volgende voorwaarden dan zul je Zonnepanelen Subsidie krijgen:
- De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnenpanelen is beschikbaar voor particulieren. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers.
- De zon-PV installatie moet geplaatst worden in Nederland. Voor elk adres kun je maximaal 1 subsidie-aanvraag indienen.
- Je bent de aankoopverplichting op of na 2 juli 2012 aangegaan.
- De installatie moet minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.
- Je zorgt er voor dat de zonnepanelen binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening zijn geïnstalleerd.
- Als je voor je zonnepanelen al een andere subsidie hebt ontvangen van een gemeente, provincie of overheid dan kom je niet in aanmerking voor de subsidieregeling voor zonnenpanelen voor particulieren.
- Wanneer je als particulier een zonnepaneel aankoopt via een huurkoop constructie dan komt de huurkoop ook in aanmerking voor subsidie. Wanneer je zonnepanelen huurt of least van een derde en dus niet in jouw bezit komen, komen de zonnepanelen niet in aanmerking voor de subsidieregeling.
- Installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting ( meer dan 3*80 Ampère doorlaatwaarde) komen niet in aanmerking voor de zonnepanelen subsidie. Bij de energieleverancier of installateur kun je informeren of je een grootverbruikersaansluiting hebt.
- De koopovereenkomst mag geen ontbindende voorwaarden bevatten, die er voor zorgen dat je als koper de zonnepanelen overeenkomst kunt ontbinden. Daarop is één uitzondering gemaakt. De overeenkomst mag alleen de voorwaarde bevatten waarin staat dat de koper de overeenkomst kan ontbinden als er geen subsidie wordt verstrekt voor de zonne-installatie. Hiermee wordt geborgd dat alleen projecten die men zeker wil realiseren in aanmerking komen voor subsidie.
- Aanvragers kunnen alleen subsidie ontvangen voor een installatie die wordt geplaatst op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend. Door deze eis wordt voorkomen dat subsidie wordt verleend voor de koop van zonnepanelen die uiteindelijk niet geïnstalleerd kunnen worden.

Vergunning Zonnepanelen

Als de Zonne Energie PV Installatie voldoet aan de bepaalde regels van de gemeente is er in de meeste situaties geen vergunning ( bouwvergunning of omgevingsvergunning) nodig om de zonnepanelen te plaatsen. In elk geval is het lokale bestemmingsplan bepalend voor een vergunning. Voor meer informatie over een eventueel benodigde bouwvergunning of benodigde omgevingsvergunning kun je de website van je gemeente raadplegen.